Fashion Marketing

Fashion Marketing

9 posts

Những chiến lược quảng bá hiệu quả của thương hiệu thời trang Việt

Trong series thứ 2 của chuyên mục Fashion Marketing này, tôi muốn chia sẻ đến độc giả quan tâm đến lĩnh vực thời trang Việt một nghiên cứu mới với đề tài “Những chiến lược quảng bá hiệu quả của thương hiệu thời trang Việt trong bối cảnh thương hiệu ngoại chiếm ưu thế trên thị trường”.

Marketing Mix: Nơi bày bán sản phẩm - đa dạng hoá cách tiếp cận khách hàng

Trong bài phỏng vấn kỳ trước, chúng tôi đã chia sẻ câu chuyện thú vị của thương hiệu Môi Điên về “P - Product” (sản phẩm). Tiếp theo mời các bạn theo dõi phần chia sẻ của cô chủ Lơ Boutique, Thảo Trần, về “P” tiếp theo trong 4Ps căn bản của marketing: “Place - Nơi bán, trưng bày sản phẩm”.

You’ve successfully subscribed to Lam Hong Lan
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.